Roni Roytman (CEO) and Dan Fromovich (CTO)

Israel National Cyber Directorate cooperation

Israel National Cyber Directorate מערך הסייבר הלאומי רגע לפני סיכום השנה האזרחית, אנחנו רוצים להוקיר את קהילת הסייבר הישראלית שעובדת איתנו צמוד כל השנה לאיתור פעילות סייבר במרחב. תודה ל Roni Roytman (מנכ”ל) ול Dan Fromovich(CTO) על שיתוף הפעולה הפורה בהתמודדות עם אירועי סייבר במרחב הישראלי, פרימה של אירועים סבוכים וזיהוי אינדיקציות מוקדמות לזליגת מידע מארגונים. יחד אנחנו…